Pressemeddelelser legitimerer medica-virksomheder

For at eksistere i dagens samfund har medicinal-virksomheder og organisationer inden for medica dét vilkår, at de gennem kontakt og synlighed blandt deres kunder og brugere skal opnå legitimitet for deres arbejde og udvise social ansvarlighed (at de så putter en masse gift i medicinen og os er en anden sag). Det kræver en målrettet kommunikation med den offentlighed man ønsker at henvende sig til!

Det kræver pressemeddelelser. Yes, PR og pressemateriale. Det har jeg nemlig læst. Jeg, Max M. Edica, læser en masse shit på nettet, men denne gang er den god nok. Nutidens øgede konkurrencefokus har nemlig flyttet grænserne for markedsføring af virksomheder, efterladende kommunikation som nu vigtigste værktøj. Det er herigennem, at virksomheden har mulighed for at fremhæve dets unikke image og synliggøre dets arbejde.

Sælg varen med en pressemeddelelse

Gennem kommunikation kan virksomheden fremhæve sig i et ellers max. anonymt hav af virksomheder. Kommunikationen består af dialog med virksomhedernes marked, synlighed inden for emnet social ansvarlighed, gode relationer til offentligheden og image. Det er gennem sådanne processer, at man som virksomhed opnår legitimitet.

Pressemeddelelsen er en formidling af en nyhedshistorie om medica for eksempel, som skal skabe interesse hos modtageren og få den pågældende modtager til at ville videreformidle historien. Man kan sende en pressemeddelelse til et medie med henblik på at få historien videreformidlet af dette. Eller man kan bruge internettet og de sociale medier til mere direkte at sprede sin pressemeddelelse.

Ligegyldigt hvilken af mulighederne man anvender, er det vigtigste at have tænkt sin modtager ind i udarbejdelsen af pressemeddelelsen.

Pressemeddelelser med max fed retorik

Man skal vinkle sin pressemeddelelse alt efter hvilken modtager man ønsker at skabe synlighed og relationer til. Allerede inden udarbejdelsen skal man overveje og undersøge den kultur, hvori modtageren befinder sig. Man skal forsøge at ”vurdere” sin modtager og ud fra denne vurdering tage diverse teknikker, sproglige formuleringer og retoriske virkemidler i brug. Man skal især tænke sine potentielle kunder ind i pressemeddelelsen.

At sprede pressemeddelelser på de sociale medier har to fordele: dels er modtager en aktiv og opsøgende del af kommunikationen og dels er der mulighed for en egentlig dialog mellem virksomhed og kunde. Hvor den traditionelle PR-kampagne gennem store eller små medier primært sigter på synlighed og image, har pressemeddelelser gennem de sociale medier den aktive dialog som fordel.

Virksomheder må i dag løbende legitimere sig selv i processer hvori kommunikation – og herunder pressemeddelelsen – er det vigtigste værktøj. Det er gennem kommunikation, at man skaber og opretholder positive relationer til ens omverden og det er gennem synlighed, at man viser social ansvarlighed.

Offentligheden og markedets legitimering af virksomheden er forudsætningen for dens eksistens og overlevelse i konkurrencen.

Hilsen Max og Medica-bussen
😉