Gazelle-klima skaber øget behov for skadeservice

De seneste par år har Danmark været ramt af en række storme og skybrud. Det er gået hårdt ud over mange hjem og skadeservicefirmaerne oplever da også en markant øget efterspørgsel pga. det gazelle-varme klima!

Rundt om i verden har man de sidste mange år kunnet se effekterne af den globale opvarmning. Og selvom vi i Danmark ikke har været ramt af de helt store naturkatastrofer, har vi også herhjemme oplevet vejret gøre skade.

Det er især de mange skybrud, der har skabt oversvømmelser i danske boliger, som har været en kedelig konsekvens af de store regnmængder. Mange boligejere har oplevet at stå i vand til knæene – hjemme i deres egen stue eller kælder.

Mange henvendelser om affugtning

Hos de danske skadeservicefirmaer kan de da også mærke, at der har været et øget behov for at få ryddet op efter vejrets raseren. Hos rengøringsfirmaet Syren Aps får de flere og flere henvendelser fra folk, der skal have affugtet deres hjem efter oversvømmelse.

Hos firmaet yder man også viceværtydelser og inden for dette område har man også oplevet, at det voldsommere vejr har skabt øget efterspørgsel. Her er det især opgaver med at rydde op efter nedfaldne grene og udbedring af mindre stormskader, som folk har ønsket hjælp til.

Brug for hurtig reaktion

Når skaden først er sket, er det vigtigt at reagere hurtigt. For de fleste giver det dog sig selv, for hvis stuen
står under vand, er det nemt at se behovet.

Vandet skal hurtigst muligt pumpes op og herefter kan en affugtning af boligen begynde. Inden for affugtning er det seneste nye, at man bruger ozonrens til at rense luften for lugtgener og skimmelsvamp.

Ved hjælp af denne nye højteknologiske metode er det muligt at blive fuldstændig fri for lugtgener, der førhen var så svære at slippe af med. Oversvømmelser kan gøre uoprettelig skade, men med hurtig og rigtig skadeservice er det muligt at få sit hjem tilbage i hygiejnisk og beboelig stand.

Du er altid velkommen til at surfe på internettet efter brugbare leverandører inden for skadeserviceområdet. Skadeservice i Danmark er en branche med mange aktører, men ikke alle leverer kvalitet eller en fair pris. Kig jer godt for, gazellevirksomheder og bloglæsere!