BAevaluering om PR-bureauer

Med udgangspunkt i kundens behov arbejder PR-bureauer med virksomheders synlighed, omdømme og relationer til omverdenen via traditionelle nyhedsmedier eller via nyere digitale medier. Sidstnævnte er både de platforme, som virksomheden selv ejer, og dermed selv kan kontrollere, og websider, som ikke er underlagt virksomhedens egen kontrol. Det vil sige, at PR-bureauer er specialiseret i at tilpasse sig det enkelte medies muligheder og begrænsninger.

Et PR-bureau arbejder ud fra den overbevisning, at opmærksomhed er noget man skal gøre sig fortjent til. Både i det tilfælde, der, hvor en virksomhed ikke selv er ejer af en platform, og i det tilfælde, hvor virksomhed har fuld kontrol, er det vigtigt at tage udgangspunkt i mediet – og i målgrupppen! Derfor er det altafgørende, at PR-bureauer positionerer deres kunder på en troværdig måde via innovative og kreative processer, som både på kort og lag sigt, giver værdi.

Skab synlighed via bureauet

PR er en effektiv måde, hvorpå en virksomhed kan skabe synlighed. Derudover er PR at skabe troværdighed omkring, og langsigtet pleje af, en virksomheds omdømme, som på sigt vil have en positiv indvirkning på dennes brand og forretningsmål. F.eks. via aktiv brug af nyheder via pressemeddelelser.

Det er en tilgang til at kommunikere med interessenter, hvor fokus lægges på at forbedre relationer – derfor kan PR-tilgangen anvendes i alt kommunikation på diverse platforme; en virksomheds egne medier, på sociale platforme, via traditionelle medier og via nye digitale platforme, hvor hvad der kommunikeres på kryds og tværs af netværk, er uden for virksomhedens kontrol.

Som et led i den førnævnte pleje af virksomhedens omdømme er det afgørende at være opmærksom på relationerne og deres indbyrdes kommunikation, så man kan opdage, adressere og dermed imødekomme potentielle problemer, inden de udvikler sig og får fatale konsekvenser for virksomhedens omdømme. Så lav en strategi for brug af den næste pressemeddelelse og gør PR’en aktiv først og fremmest. Og bevidst.